Kumulative Life – navíc dvojnásobné finanční plnění v případě dlouhodobého pobytu v nemocnici

Od 01.05. do 31.08.2014 mimořádně navíc dvojnásobné finanční plnění v případě dlouhodobého pobytu v nemocnici.

Jak je z názvu tohoto pojištění patrné, toto životní pojištění je pro ty, kteří chtějí dlouhodobě kumulovat finanční prostředky (např. na období, kdy budou ve starobním důchodu, pro děti či pro jiné dlouhodbější cíle, na které budou potřebovat určitou finanční sumu.

Toto pojištění nabízí i širokou paletu připojištění. Kompletní informace získáte v pojistných podmínkách a informacích pro klienty.

Informace pro klienta v PDF

Pojistné podmínky v PDF

 

Jaké jsou vaše zkušenosti s pojištěním Kumulative Life?

PERSPEKTIVA od Kooperativy – úprava podmínek

Od ledna došlo k úpravě nejoblíbenějšího připojištění pro případ pobytu v nemocnici. Nově Kooperativa vyplácí pojistné plnění již od první půlnoci strávené v nemocnici a zvýhodněni jsou i klienti dlouhodobě upoutaní na lůžko – za nezměněné sazby získají výrazně vyšší plnění – od 31. dne hospitalizace 150 % pojistné částky, od 91. dne pak 200 % sjednané pojistné částky.