S FLEXI navíc 120 000 Kč v případě invalidity 3. stupně

Klientům, kteří si od 18. září do 31. prosince 2017 sjednají riziko invalidity v rámci FLEXI nebo FLEXI JUNIOR a v budoucnu jim stát přizná invaliditu 3. stupně, vyplatí Pojišťovna České spořitelny příspěvek na dorovnání poklesu příjmu 120 000 korun. Akce platí i pro stávající klienty, kteří si toto riziko poprvé sjednají dodatkem.

V případě pojistné události vyplatí Pojišťovna České spořitelny vyrozšířené pojistné plnění o 120 000 Kč navíc – ve dvanácti pravidelných měsíčních platbách po 10 000 Kč.

Pojištění pro případ invalidity 3. stupně InPLUS

AXA životní pojišťovna uvedla na trh novinku pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem vybraných civilizačních onemocnění s výplatou měsíční penze.

Jaké pojistné krytí poskytuje pojištění InPLUS?

Pojištění InPLUS je pojištěním pro případ invalidity 3. stupně následkem civilizačních onemocnění s výplatou měsíční penze, přičemž civilizačním onemocnění se rozumí onemocnění klasifikované podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále také jen „MKN-10“), která je dostupná online na www.uzis.cz. InPLUS zajistí pojištěné osobě v případě invalidity 3. stupně následkem onemocnění srdce a cév (podle MKN-10: I00 – I99) nebo nádorového onemocnění (podle MKN-10: C00 – D48) nebo neurologického onemocnění (podle MKN-10: G00 – G99 (kromě G80) a F00 – F02), za podmínek uvedených v pojistných podmínkách, měsíční penzi, která pomůže pokrýt dočasnou ztrátu příjmu nebo lépe zvládnout finanční náklady související s léčbou nebo s chodem domácnosti.

Čekací doba je 18 měsíců.

Nové webové stránky

Od 11. srpna 2014 jsou vám k dispozici nové webové stránky, s jednodušší a moderním vzhledem a především máte možnost se nejen pojistit online, ale i napsat svůj komentář k životnímu pojištění, zkušenostmi s pojišťovnami apod. Pokud vám nevyhovuje nabídka uzavření životního pojištění online, máte možnost si objednat služby poradce.