Druhy životního pojištění

Jaké jsou druhy životního pojištění?

Životní pojištění můžeme rozdělit do následujících kategorií:

  • Rizikové životní pojištění (neobsahuje spořicí složku) – kryje pouze pojištěná rizika, nekryje riziko dožití. Při dožití se konce pojištění toto zaniká bez výplaty. Při pojistné události (úmrtí, závažné onemocnění) dojde k výplatě pojistné částky a pojištění zaniká. Tato pojištění mají buď pevnou pojistnou částku, nebo klesající pojistnou částku (tzv. úvěrová pojištění). V případě splácení úvěru tvoří hlavní část splátky úrok a menší část umoření jistiny, neklesá dluh lineárně, ale ze začátku méně, ke konci více. Z tohoto důvodu není lineárně klesající pojistná částka nejoptimálnější. Existují i životní pojištění nesplaceného dluhu, to znamená, že je počáteční riziko nižší pojistné částky než je skutečný dluh pokryto (např. životní pojištění HYPOTÉKA od Pojišťovny České spořitelny). Unikátní a levné rizikové životní pojištění má pojišťovna UNIQA – nejen, že platíte nízké pojistné, ale na konci je vám vyplacena ještě dividenda. Při délce trvání min. do 60 let a min, době trvání toto pojištění spnuje podmínky pro daňovou úlevu!
  • Kapitálové životní pojištění (rezervotvorné – obsahuje spořicí složku, tzv. smíšené životní pojištění – pojištění pro případ smrti nebo dožití) – tato pojištění jsou známá především historicky. Obsahují garantované zhodnocení, tzv. technickou úrokovou míru (TÚM), jejíž maximální výši určuje Ministerstvo financí ČR. Klient nemá možnost určovat míru a rizikovost zhodnocování jeho spořící složky. Vše jde na vrub pojišťovny. Dnes existují i moderní druhy kapitálových životních pojištění, které jsou variabilní a umožňují přizpůsobovat pojištění aktuálním potřebám bez nutnosti smlouvu zrušit a uzavřít novou. Vyznačují se tím, že neobsahují pojistnou částku pro případ dožití. Tato částka je dána aktuální výší kapitálové hodnoty. Kryje vždy riziko smrti a dožití, tzn. že při dožití se konce pojištění je vyplacena pojistná částka pro případ dožití, v případě smrti pojištěného se vyplácí pojistná částka pro případ smrti a výnosy z rezerv pojistného. U moderních variabilních pojištění se vyplácí kapitálová hodnota.
  • Investiční životní pojištění (obsahuje spořicí složku, přesněji investiční) – je moderní produkt, který zpravidla negarantuje minimální výši zhodnocení a veškeré riziko s investováním spořící složky nechává na klientovi, která si sám zvolí investiční strategii. Tuto strategii může kdykoliv měnit. Vybírat může s fondů peněžního trhu, dluhopisů či agresivnějšího akciového fondu. Jsou i kombinace těchto fondů. Mezi velmi kvalitní investiční životní pojištění patří investiční životní pojištění od Kooperativy (PERSPEKTIVA 7BN), Pojišťovna České spořitelny (FLEXI) a mezi investiční životní s nejnižšími náklasy na investiční složku patří pojištění od pojišťovny UNIQA. Kvalitní pojištění má AXA životní pojišťovna, která má i variantu s garantovaným zhodnocením ve výši 2,4 %, stejně tak jako Pojišťovna České spořitelny u FLEXI a další pojišťovny.
  • Důchodové pojištění (obsahuje spořící složku, pojištění pro případ dožití) – není kryto riziko smrti. Tato pojištění jsou charakteristická tím, že se nesjednávají na pojistnou částku pro případ dožití, ale na roční důchod. Součástí může býti pojištění invalidního důchodu, důchodu pro pozůstalé ap. To už je riziková složka tohoto pojištění. Jak už název napovídá, toto pojištění slouží jako pojištění na důchod (spoření). POZOR! Neplést s penzijním připojištěním se státním příspěvkem!Dále můžeme životní pojištění rozdělit podle způsobu placení na:

  • Běžně placené – pojistné je placeno pravidelně každý měsíc, čtvrtletí, pololetí či ročně. Četnost placení si vybere klient sám, jaký mu nejvíce vyhovuje.
  • Jednorázově placené – pojistné je zaplaceno najednou na celou dobu pojištění a v průběhu trvání pojištění se již pojistné neplatí.

Co si myslíte o druzích pojištění a jejich vhodnosti vy?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..